Aanvullende informatie AVG.

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vier belangrijke rechten onder de nieuwe privacywet

1. Inzien, wijzigen en beperken van gegevens
Je kunt met het recht van inzage achterhalen of en welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt door een kopie hiervan aan te vragen bij de organisatie die de gegevens verwerkt.

2. Vergeten te worden
Je kunt een organisatie vragen om jouw gegevens te verwijderen. In sommige gevallen moet een organisatie daaraan voldoen. In andere gevallen moet zij een goede afweging maken. Soms is het wettelijk noodzakelijk om gegevens over iemand te verwerken en kunnen organisaties om die reden niet voldoen aan een dergelijk verzoek.

3. Gegevens over te dragen

Je hebt het recht om gegevens mee te nemen naar een andere partij. Organisaties moeten je daarin faciliteren.

4. Het recht op informatie

Je hebt het recht te weten wie de organisatie is, waarom zij jouw gegevens verwerkt en hoe ze daarmee omgaat. Organisaties moeten je informeren daarover. Dat kan bijvoorbeeld met een privacy statement. Deze kun je vaak vinden op de website van de organisatie