Gemeentelijke goedkeuring.

Beste heer  van der Beek,

Op donderdag 23 mei 2019 hebben toezichthouder van de gemeente Tilburg en de politie een bezoek gebracht aan uw pand waar u een massagesalon gevestigd heeft. 

Deze controle vond plaats om meer inzicht te krijgen in de sector massagesalons en beauty salons aan huis in Tilburg-West. 

Er is gecontroleerd of u voldoet aan de wet en regelgeving,  bijvoorbeeld de voorwaarden aan een bedrijf aan huis die in het ter plaatse geldende bestemmingsplan staat omschreven.

Er is geconstateerd dat u, op het moment van controle, aan alle gestelde voorwaarden en wet- en regelgeving voldeed.

Bedankt voor uw medewerking tijdens de controle.

Met vriendelijke groet, 
F. van d. C.
Gemeente Tilburg.